loading

กิจกรรมของโรงเรียน

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
วันที่ 27 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-02/420102100_122130724226089568_7347909572058449286_n.jpg

วัน เสาร์ ที่ 27 มกราคม 2567 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้กลุ่มงานลูกเสือและยุวกาชาด พร้อมคณะครูผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และตัวแทนยุวกาชาด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.