loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจัดค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2566
วันที่ 20 มี.ค. 2566
uploads/2/2023-04/336072786_123845950513000_1492775783525777359_n.jpg

วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 : งานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย” สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โดยได้รับเกียรติจากนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความตื่นตัวในการสอบวัดความรู้เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียน ณ ห้องเรียนรวมเสริมสุขและห้องผูกมิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.