loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ 29 ธ.ค. 2565
uploads/2/2023-01/322935000_3330459743862719_7317995120322137797_n.jpg

29 ธันวาคม 2565 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธี โดยมี รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมพิธี โดยในพิธีมีการถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ ถวายพานดอกไม้ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ตั้งจิตตภาวนา และร่วมลงในถายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.