loading

กิจกรรมของโรงเรียน

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ในการเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารงานจัดการศึกษา STBGS WP MODEL และรูปแบบการปฏิบัติงา
วันที่ 21 มิ.ย. 2565
uploads/2/2022-11/288103259_3102140340052009_666776855298373185_n.jpg

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะทำงานห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ในการเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารงานจัดการศึกษา STBGS WP MODEL และรูปแบบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รวมทั้งหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.