loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 7 พ.ค. 2566
uploads/2/2023-05/345069408_258621833246549_8458734023022528967_n.jpg

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีคณะครูงานโครงการพิเศษ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้ารับการอบรม ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางพรพรรณ ศักดิ์สง่า ที่ปรึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางธัญธิตา สุทธิกุลบุตร ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน นางสาวอินทิรา ปินตา ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา บทบาทหน้าที่ และนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า อาคารสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.