loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ในการศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 13 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-01/326939663_926087698801757_8561790517824114124_n.jpg

วันที่ 13 มกราคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ในการศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยนางสาวศรีสุดา คำลือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณะครู เป็นผู้ให้ข้อมูล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านหลักสูตร การบริหารจัดการเรียนการสอน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกัน นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานยังได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพอีกด้วย
ข่าว/ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.