loading

กิจกรรมของโรงเรียน

คณิตศาสตร์วัฒโนทัยบุกเชียงรายเตรียมพร้อมพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเข้มขัน
วันที่ 5 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/424961320_122133127574089568_4108909752874581712_n.jpg

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย นำโดยนางพัชรินทร์ แสนแปง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักสูตรคณิตศาสตร์ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ รวมถึงการปฏิบัติการและการดำเนินงานสำหรับการเตรียมสอบคณิตศาสตร์นานาชาติและการสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิควิชาการ กับคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.