loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง 2565 กิจกรรม“ต๋ามผางปะติ๊ดส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ณ แจ่งกู่เฮือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 พ.ย. 2565
uploads/2/2022-12/h1.jpg

7 พฤศจิกายน 2565 :โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ตัวแทนนักเรียนโดยสภานักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง 2565 กิจกรรม“ต๋ามผางปะติ๊ดส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ณ แจ่งกู่เฮือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.