loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
วันที่ 27 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-02/421837069_122130728120089568_8476208208973653057_n.jpg

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้นางศิรินพร ฤกษ์วัฒนสิริกุล หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การศึกษาพร้อมคุณครูและนักเรียนชุมนุมรักษ์พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมศึกษาเรียนรู้ ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ และวัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในวโรกาสครบ 150 ชันษา ของพระองค์ท่าน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.