loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ณ โรงเรียนสา และ มทร.น่าน จำนวน 9 รายการ
วันที่ 3 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-02/328564623_721346996159208_7503616783222401362_n.jpg

31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 : กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ณ โรงเรียนสา และ มทร.น่าน จำนวน 9 รายการ ผลการแข่งขัน คือ ได้รับเหรียญทอง จำนวน 6 รายการ เหรียญเงิน จำนวน 2 รายการ และเหรียญทองแดง จำนวน 1 รายการ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.