loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 16 ส.ค. 2566
uploads/2/2023-09/368203792_617371007195136_3616801200313129280_n.jpg

16 สิงหาคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.