loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ต้อนรับคณะผู้บริหาร นางสาวภัทรภร จิตรประจง พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนคณะครูโรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสบุคลากร นางณิชาดา วินิจศรีเกษ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 28 ต.ค. 2565
uploads/2/2022-12/313320303_441088948156677_5771530822719372605_n.jpg

28 ตุลาคม 2565 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 นำโดย นายปรีชา หลวงเขียว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร นางสาวภัทรภร จิตรประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนคณะครูโรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสบุคลากร นางณิชาดา วินิจศรีเกษ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.