loading

กิจกรรมของโรงเรียน

นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ
วันที่ 26 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-01/326065939_3444174472472449_75356786474008369_n.jpg

วันที่ 26 มกราคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์  ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ (โรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมชินูปถัมภ์ฯ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.