loading

กิจกรรมของโรงเรียน

รต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีน “เข็มแรก” ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดเชียง
วันที่ 19 ก.ค. 2566
uploads/2/2023-07/360163522_604200778512159_961262569723965858_n.jpg

19-20 กรกฎาคม 2566 : นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมให้การต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีน “เข็มแรก” ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานดังกล่าว ทางเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นในวันที่ 19 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โดยฉีดให้แก่เด็กนักเรียนหญิงที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย, โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, นักเรียนไทยตกหล่น 4 โรงเรียน และนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอหางดง รวมถึงเด็กจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร รวม 1,000 คน เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กนักเรียน และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือ ไวรัส HPV ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.