loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ครบรอบ 47 ปี ณ หอประชุมอาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 19 ก.ค. 2566
uploads/2/2023-07/360107496_603628535236050_1039452045682379094_n.jpg

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เดินทางไปร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ครบรอบ 47 ปี ณ หอประชุมอาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.