loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาและวันพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พระบารมีปกเกล้าฯ 117 ปี นามพระราชทาน "ยุพราชวิทยาลัย” | 133 ปี
วันที่ 4 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-01/323895026_894305815038221_2013999142468162214_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย นางญาณิศา คำภิระ นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม และนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาและวันพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พระบารมีปกเกล้าฯ 117 ปี นามพระราชทาน "ยุพราชวิทยาลัย” | 133 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนเมืองนครเชียงใหม่ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เมื่อเร็วๆนี้

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.