loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 29 มิ.ย. 2565
uploads/2/2022-11/289789863_3108169262782450_8760512353273768568_n.jpg

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 โดยนางพัชรินทร์ แสนแปง หัวหน้าห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live: งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยภายในงานมีการแสดงศักยภาพของนักเรียนห้องเรียนพิเศษต่างๆ และมีการปฐมนิเทศนักเรียนของแต่ละห้องเรียนพิเศษ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรห้องเรียนของตนเอง รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และการปฏิบัติตนตามวิถีวัฒโนทัย วิถีแห่งความดีงาม

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.