loading

กิจกรรมของโรงเรียน

จัดกิจกรรมผ้าป่าแห่งความรัก
วันที่ 14 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-04/330791111_861281428290565_5220669567909447817_n.jpg

14 กุมภาพันธ์ 2566 : #ขอขอบคุณ #โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมผ้าป่าแห่งความรัก เพื่อให้นักเรียนรู้จักให้ความรักอันบริสุทธิ์ ศรัทธาในการทำความดี โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายเกษม เนตรศักดิ์เกษม อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ทีมบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพให้การต้อนรับและร่วมพิธี ภายในพิธีมีการแสดงของนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 70 ได้แก่
การสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การแสดงชุด ล้านนานาฏดุริยวิถี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.