loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักเรียน “WP Young Environment & SDGs” ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี
วันที่ 27 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/301723291_943022996647539_8082434216928134208_n.jpg

วันที่ 27 -28 สิงหาคม 2656 : นายสุพลประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักเรียน “WP Young Environment & SDGs” ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีต่างๆ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, OBECYoungLeadersforSDGs, โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, Green Power Gangster Thailand และสภานักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.