loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 22 ก.ค. 2566
uploads/2/2023-07/362278636_606533654945538_4054007859824787601_n.jpg

22 กรกฎาคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ การจัดค่ายในครั้งนี้ มีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมทั้งสิ้น 21 โรงเรียน ได้แก่ คณะครู 35 คน นักเรียน 150 คน รวม 185 คน และมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมฐานวัฒนธรรมเกาหลี กิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเกาหลี กิจกรรมภาษาเกาหลีด้วยละคร และกิจกรรมเรียน K-Pop Dance

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.