loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือ ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ปีการศึกษา 2565
วันที่ 7 มี.ค. 2566
uploads/2/2023-04/335870622_115999274769679_7503799570323039444_n.jpg

7-9 มีนาคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือ ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินสถานศึกษาต่อไป
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.