loading

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

 
วันที่ 18 พ.ค. 2566

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในนามตัวแทนโรงเรียน และร่วมกิจกรรมงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 
วันที่ 15 พ.ค. 2566

ร่วมพิธีทำบุญสมโภชศาลาพระพุทธรูปและวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

 
วันที่ 9 พ.ค. 2566

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ นายอภิวิชญ์ วงษ์วารี

 
วันที่ 8 พ.ค. 2566

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

 
วันที่ 7 พ.ค. 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 
วันที่ 1 พ.ค. 2566

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 
วันที่ 17 เม.ย. 2566

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาฯจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส

 
วันที่ 17 เม.ย. 2566

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน 9 แห่ง

 
วันที่ 12 เม.ย. 2566

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพร่วมกิจกรรมวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่ครบรอบ727ปี

 
วันที่ 2 เม.ย. 2566

รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 พร้อมเตรียมความพร้อมในการเป็นนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

 
วันที่ 2 เม.ย. 2566

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเ

 
วันที่ 1 เม.ย. 2566

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 
วันที่ 30 มี.ค. 2566

ตรวจสอบอาหารเพื่อความปลอดภัยก่อนส่งต่อถึงลูกวัฒโนทัยฯ

 
วันที่ 29 มี.ค. 2566

เข้าร่วมกิจกรรม กอช. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายแนวทางในการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน ณ ห้องประชุม “ดารารัศมี” อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี

 
วันที่ 24 มี.ค. 2566

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจัดกิจกรรมพิธีสักการะองค์เจ้าหลวงอินทวโรรสสุริยวงษ์

 
วันที่ 22 มี.ค. 2566

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพขับเคลื่อนการอบรมครูข่ายด้านการประชาสัมพันธ์แห่งโลกยุคดิจิทัล

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.