loading

ผลงานของโรงเรียน


Download File Excel
6 พ.ค. 2567
  • ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดในการแข่งขัน Esport เกมส์ ROV
  • รายการ CMES School League 2024 จัดโดยฝ่ายกีฬาอีสปอร์ต สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด
12 เม.ย. 2567
  • รางวัลชนะเลิศ การประกวดฟ้อนเล็บ ทีมร่มฟ้าเจ้าหลวง
  • จัดโดย มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มสืบสานศิลปวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย เนื่องในงาน 728 ปี เมืองเชียงใหม่ ม๋วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง
รายละเอียด
12 เม.ย. 2567
  • รางวัลชมเชย การประกวดฟ้อนก๋ายลาย ณ หน้าวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมกลองและศิลปการแสดงล้านนา
รายละเอียด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.