loading

ผลงานของโรงเรียน

รางวัลชนะเลิศ การประกวดฟ้อนเล็บ ทีมร่มฟ้าเจ้าหลวง
วันที่ 12 เม.ย. 2567
  • รางวัลชนะเลิศ การประกวดฟ้อนเล็บ ทีมร่มฟ้าเจ้าหลวง
  • จัดโดย มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มสืบสานศิลปวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย เนื่องในงาน 728 ปี เมืองเชียงใหม่ ม๋วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.