loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 ธ.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) ประเภทจ้างเหมาบริการ

วันที่ 28 พ.ย. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาสังคมศึกษา ประเภทจ้างเหมาบริการ

วันที่ 27 พ.ย. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อัดสำเนา

วันที่ 14 พ.ย. 2566
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนดนตรีไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน งานสารวัตรนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 9 พ.ย. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตและเทคโนโลยีการศึกษา (รอบ 2)

วันที่ 31 ต.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาดนตรีไทย

วันที่ 31 ต.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน ประเภทจ้างเหมาบริการ

วันที่ 19 ต.ค. 2566
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง และเจ้าที่สำนักงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 ต.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน English Program ปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 ต.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 8 อัตรา

วันที่ 6 ก.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ 30 มิ.ย. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ

วันที่ 23 พ.ค. 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน และพนักงานบริการ

วันที่ 19 พ.ค. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พ.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูชาวต่างชาติ) ห้องเรียน English Program

วันที่ 4 พ.ค. 2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานและพนักงานบริการ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.