loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 พ.ค. 2567
ประกาศ : ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านมินิมาร์ทในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 25 เม.ย. 2567
ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเติมเงิน และพนักงานบริการโรงอาหาร (ประเภทจ้างเหมาบริการ)

วันที่ 23 เม.ย. 2567
ประกาศ : รับสมัครผู้ประกอบการร้านมินิมาร์ทในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 10 เม.ย. 2567
ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2567 ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวไทย และครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 29 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อตามห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 29 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อตามห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 29 มี.ค. 2567
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

วันที่ 29 มี.ค. 2567
ประกาศ : รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

วันที่ 28 มี.ค. 2567
ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 27 มี.ค. 2567
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 27 มี.ค. 2567
ประกาศ การชำระค่าเครื่องแต่งกายประจำโรงเรียน และอุปกรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 27 มี.ค. 2567
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 27 มี.ค. 2567
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 ในเขตพื้นที่บริการ

วันที่ 27 มี.ค. 2567
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป

วันที่ 25 มี.ค. 2567
ประกาศ : ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 24 มี.ค. 2567
ประกาศ : การสอบภาคปฏิบัติของนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปี 2567 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ทัศนศิลป์ และกลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ดนตรี

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.