loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 พ.ค. 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน และพนักงานบริการ

วันที่ 19 พ.ค. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พ.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูชาวต่างชาติ) ห้องเรียน English Program

วันที่ 4 พ.ค. 2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานและพนักงานบริการ

วันที่ 20 เม.ย. 2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 18 เม.ย. 2566
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 12 เม.ย. 2566
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 เม.ย. 2566
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 เม.ย. 2566
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ 4 เม.ย. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อตามห้องเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 มี.ค. 2566
ประกาศรายชื่อตามห้องเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 มี.ค. 2566
ประกาศเรียกตัวสำรองนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 30 มี.ค. 2566
ประกาศเรียกตัวสำรองนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 มี.ค. 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.