loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
วันที่ 16 ต.ค. 2566
uploads/2/2023-10/393158866_649334827332087_5827773836715990205_n.jpg

16 ตุลาคม 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วย นายสุพจน์ สุขแยง นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม และนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.