loading

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566 และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดตัวละครในวรรณคดีไทย
วันที่ 8 ก.ย. 2566
uploads/2/2023-10/381715300_635706628694907_3665397261883920855_n.jpg

วันที่ 8 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566 และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดตัวละครในวรรณคดีไทย รวมทั้งนักแสดงและคณะทำงานละครเวทีเรื่อง “มัทนะพาธา” เนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลครั้งนี้

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.