loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา
วันที่ 25 ส.ค. 2566
uploads/2/2023-09/371362318_622271776705059_8347745958526680518_n.jpg

25 สิงหาคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วิหารพระเจ้าแต่งคม จัดโดยงานโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องด้วยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.