loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ค่ายเพิ่มพูนความรู้สู่สนามสอบ สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 18 ต.ค. 2566
uploads/2/2023-10/393857731_122094953390089568_2191411194816984118_n.jpg

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายเพิ่มพูนความรู้สู่สนามสอบ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในการเปิดค่ายเพิ่มพูนความรู้สู่สนามสอบ สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกำลังใจจากทีมบริหารของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมบีพี เชียงใหม่ ซิตี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเติมเต็มความรู้ตลอดจนสร้างความตื่นตัวในการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.