loading

กิจกรรมของโรงเรียน

นางภธิรารัช นันติ และนางสาวอภิรยา แก้วสาร ผู้ประสานงานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ เอเอฟเอส ฝ่ายอุปถัมภ์ (Hosting) ไปเป็นวิทยากร แนะนำแนวทางการดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนแก่ครูและครอบคร
วันที่ 21 ก.ย. 2565
uploads/2/2022-12/307107338_412974367634802_3811652730562873002_n.jpg

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานเอเอฟเอสเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางภธิรารัช นันติ และนางสาวอภิรยา แก้วสาร ผู้ประสานงานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ เอเอฟเอส ฝ่ายอุปถัมภ์ (Hosting) ไปเป็นวิทยากร แนะนำแนวทางการดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนแก่ครูและครอบครัวอุปถัมภ์ และกำกับติดตามการปรับตัวของนักเรียนแลกเปลี่ยน แก่โรงเรียนเครือข่าย ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.