loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเครือข่ายภาคเหนือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 30 ก.ค. 2566
uploads/2/2023-09/362248264_610489157883321_1108595181806206900_n.jpg

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 และ 12 จำนวน 59 คน เข้าร่วมโครงการนักเรียนความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ (Gifted math) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเครือข่ายภาคเหนือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนางสิรดา สารสมลักษณ์ หัวหน้าห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) นางกรรณิกา คำป๊อก นายประชา สารสมลักษณ์ และนางสาวชรินรัตน์ อินทะวัน คณะครูห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) เป็นครูผู้กำกับดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.