loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว
วันที่ 7 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/421998645_122132969774089568_7316229377934662237_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนสีขาว จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจากคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยมีตัวแทนนักเรียนห้องเรียนละ 1 คนและสภานักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเข้าร่วมการอบรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนตะหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารหอประชุม 117 ปีวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.