loading

กิจกรรมของโรงเรียน

สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”
วันที่ 16 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-01/325728717_420837196866993_5061418670522615442_n.jpg

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 : สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” โดยได้รับเกียรติจาก นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ สร้างความสามัคคีระหว่างครู รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป การประกอบพิธีวันครู ซึ่งมีพิธีทางศาสนา พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งประกอบด้วย
- การอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์
โดยนายสราญ คำอ้าย ครูในประจำการ
- นำสวดวสันตดิลกฉันท์ระลึกถึงบูรพาจารย์
โดย นายบุญเสริญ สุริยา ผู้บริหารอาวุโส
- กล่าวคำปฏิญาณตนและรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้บริหารประจำการ
- อ่านสารวันครู ของนายกรัฐมนตรี
โดยนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15
ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมพิธี ได้แก่
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
โรงเรียนหอพระ
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมดารารัศมี ศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี
หลังจากนั้นมีกิจกรรมกีฬา “ดอยสุเทพสัมพันธ์” ครั้งที่ 1 และการแข่งขันลาบเมืองและส้มตำลีลา ณ สนามกีฬาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.