loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้โอวาทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในคาบเรียนคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 27 ต.ค. 2566
uploads/2/2023-11/396978548_122103160826089568_4198789880828605271_n.jpg

27 ตุลาคม 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้โอวาทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในคาบเรียนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ตามเป้าหมายของโรงเรียน “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย” พร้อมกำลังใจจากทีมบริหารของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.