loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมผ้าป่าแห่งความรัก
วันที่ 14 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/424958153_122134374290089568_12093793473523678_n.jpg

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและ ครูอาวุโส ดำเนินกิจกรรมผ้าป่าแห่งความรักโดยในปีนี้มีการมอบกล่องหัวใจเพื่อเริ่มต้นการมอบความรักให้กันโดยเป็นการบริจาคทุนทรัพย์เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพโดยจะมีการทอดผ้าป่าในวันที่ 25 มีนาคม 2567

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.