loading

กิจกรรมของโรงเรียน

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน AFS เล่าประสบการณ์หลังกลับจากการเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะสั้น ประเทศอินเดีย ประจำปี 2566
วันที่ 5 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/398193700_122111655194089568_8447169072143187967_n.jpg

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน AFS เล่าประสบการณ์หลังกลับจากการเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะสั้น ประเทศอินเดีย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา
1. นางสาวพิทยาภรณ์ ภู่เจริญ นักเรียนชั้น ม.5/8 นักเรียนทุนเต็มจำนวน
2. นางสาววิภวานี ขำสกุล นักเรียนชั้น ม.5/9 นักเรียนทุนทั่วไป
พร้อมกันนั้นได้นำเสนอการเต้นเชิงวัฒนธรรม "ระบำอินเดีย" ที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนี้

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.