loading

กิจกรรมของโรงเรียน

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 1 เม.ย. 2566
uploads/2/2023-04/339168276_6029836873774598_3912752085067186655_n.jpg

1 เมษายน 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ได้ทำการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมเตรียมความพร้อมในการเป็นนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมกันนั้น นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยทีมบริหารโรงเรียนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.