loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ในการเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันที่ 2 ก.ย. 2565
uploads/2/2022-12/301720837_399734082292164_6985291136890421121_n.jpg

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพมอบหมายให้ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะทำงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ในการเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การดำเนินงานของสภานักเรียน และกิจกรรมที่ขับเคลื่อนโดยสภานักเรียน ตลอดจนการเข้าเยี่ยมชมห้องสภานักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องผูกมิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.