loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
วันที่ 16 ธ.ค. 2565
uploads/2/2023-01/319831205_873583450451639_5520204424499050071_n.jpg

15-16 ธันวาคม 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานระดับสากล มีความเป็นนานาชาติ สามารถสร้างเครือข่ายทางด้านการบริหารและวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์งานสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.