loading

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปี 2566
วันที่ 10 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/400550938_122113315586089568_3431555292022120898_n.jpg

10 พฤศจิกายน 2566
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดพิธีปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปี 2566 โดยนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สุขแยง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีปิด ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในรอบชิงชนะเลิศ กิจกรรม Random Dance กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลประเภทหญิง เพื่อสานสัมพันธ์คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จากนั้น แต่ละคณะสีได้มีการแสดงสปิริตของผู้นำเชียร์ตามแนวคิด “มนตราไพ่ทาโรต์”
หลังจากนั้น ว่าที่ ร.ต.วิสิฐ พรหมเผ่า หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา ได้กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน พร้อมทั้งเรียนเชิญประธานและคณะผู้บริหารมอบถ้วยรางวัลให้แก่คณะสีที่มีคะแนนรวมสูงสุดในกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมทั้งมอบถ้วยเกียรติยศแก่คณะสีที่มีคะแนนรวมสูงสุดในการแข่งขันกีฬาสีครั้งนี้ จากนั้น ประธานได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2566

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.