loading

กิจกรรมของโรงเรียน

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-02/420141114_122131114730089568_3336556617385800872_n.jpg

26 มกราคม 2567 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้สื่อข่าวหลายสำนักข่าว อาทิ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวคนล้านนา สำนักข่าวเชียงใหม่นิวส์ สำนักข่าวไทยนิวส์ สำนักข่าวไทยรัฐ สำนักข่าวสยามโฟกัส สำนักข่าวโฟกัสนิวส์ สำนักข่าวลานนานิวส์ และประชาสัมพันธ์ สพม.เชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.