loading

กิจกรรมของโรงเรียน

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมส่งและแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
วันที่ 13 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/400981060_122114167136089568_471939471437802508_n.jpg

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พร้อมด้วยนายสุพจน์ สุขแยง นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมส่งและแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม และร่วมแสดงความยินดีกับ นายวารุตน์ วิรัศมี ในโอกาสได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.