loading

กิจกรรมของโรงเรียน

บรรยากาศพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 9 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/400188930_122112959840089568_5429689043890463780_n_1.jpg

9 พฤศจิกายน 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา2566 โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับชั้น คณะครูประจำคณะสีร่วมให้กำลังใจคณะนักกีฬา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างเต็มรูปแบบในระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566 โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในแต่คณะสีเป็นอย่างดี โดยพิธีเปิด มีการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบเสื้อกีฬาสี ประจำปี 2566 การแสดงผู้นำเชียร์จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการแข่งขันส้มตำลีลา ของตัวแทนคณะครูและนักเรียนในแต่ละคณะสี ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.