loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566
วันที่ 20 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-07/352978548_588274016771502_8381564564373510211_n.jpg

20 มิถุนายน 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานหลักสูตรสถานศึกษา ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธี โดยมีนางไพลิน วานิจรัสกิจ หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงาน ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนในครั้งนี้ มีกิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การเข้าใจในหลักสูตร การวางแผนการศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ณ หอปะชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี
ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.