loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการพิเศษ “โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง” จัดอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนางานสืบสานโครงการพระราชดำริตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 7 ก.ย. 2565
uploads/2/2022-12/305413953_404341615164744_5917595835569786466_n.jpg

วันที่ 7 กันยายน 2565 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานโครงการพิเศษ “โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง” จัดอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนางานสืบสานโครงการพระราชดำริตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งฝ่ายบริหารของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพร่วมให้กำลังใจ ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายระพีพล ทับทิมทอง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนแกนนำโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 128 คน นักเรียนพี่เลี้ยงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 คน และคณะครูแกนนำโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 162 คน ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.