loading

กิจกรรมของโรงเรียน

คณะครูในกลุ่มสาระ ฯ เข้าศึกษาดูงานการบริหาร จัดการที่เป็นเลิศของ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบุญวาทย์ จังหวัดลำปาง และโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
วันที่ 9 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-04/328700817_1671556629926791_2219938648939539952_n.jpg

นที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสุรีย์รัตน์ โอฬารสกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมด้วยคณะครูในกลุ่มสาระ ฯ เข้าศึกษาดูงานการบริหาร จัดการที่เป็นเลิศของ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบุญวาทย์ จังหวัดลำปาง และโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.