loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 12
วันที่ 28 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-02/421931132_122131001804089568_2077519650373853207_n.jpg

วันที่ 26 - 28 มกราคม 2567
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสิตาวีร์ ระมิงค์วงศ์ นางสาวพิมพิมล คำวงศ์ นางปิยะฉัตร กาบทุม นางสาวนันท์กาญ แสงเรือน นายปัญกร ชรินธรบรรจง และนางสาวศิริพร นุชเทียน นำตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5/11 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ได้รับรางวัล “เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2” และเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ ณ กรุงเทพมหานคร ต่อไป

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.