loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ขอต้อนรับลูกๆสู่รั้วฟ้า-ขาว ด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ 31 ต.ค. 2565
uploads/2/2022-12/312455910_443177614614477_4376732548469768953_n.jpg

31 ตุลาคม 2565 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พบปะให้กำลังใจลูกฟ้าขาว ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นทุกห้องเรียน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.