loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การต้อนรับ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีระหว่างโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกับมหาว
วันที่ 15 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-07/352410823_596284245970479_4076901583253333419_n.jpg

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนภาษาเกาหลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีระหว่างโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติพูซาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่จัดกิจกรรมฯ ภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.