loading

กิจกรรมของโรงเรียน

สหวิทยาเขตดอยสุเทพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จัดประชุมคณะผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติงานวิชาการ และครูผู้ดูแลระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตดอยสุเทพ
วันที่ 30 พ.ย. 2565
uploads/2/2022-12/317630133_464340102498228_3054375103919464141_n.jpg

30 พฤศจิกายน 2565 : สหวิทยาเขตดอยสุเทพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จัดประชุมคณะผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติงานวิชาการ และครูผู้ดูแลระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตดอยสุเทพ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ การพิจารณาเรื่องงบประมาณฯ และการกรอกข้อมูลในการจัดการแข่งขัน รวมทั้งพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กลุ่มที่ 1 สหวิทยาเขตดอยสุเทพ โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติงานวิชาการ และครูผู้ดูแลระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนหอพระ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.